JAVA ARRAYLER #2

Belirli bir iş bir çok kez tekrarlanacaksa, programda bu iş bir kez yazılır ve döngü deyimleriyle istenildiği kadar tekrar tekrar çalıştırılabilir. Bir döngüde, arka arkaya tekrarlanan deyimler döngü blokunu oluşturur. Bu deyimler birden çoksa { } bloku içine alınır. Bir döngü blokunda çok sayıda deyim olabileceği gibi, iç-içe döngüler de olabilir. Program akışının döngü blokunu […]

JAVA ARRAYLER #1

Her programlama dilinde olduğu gibi Java dilinde de diziler (arrays) çok önemli rol oynar. Array Nedir, Ne İşe Yarar ? Arrayler (Diziler): Aynı tip birden çok veriyi tutmamıza yarar. Dizilerin kaç elemana sahip olduğu değil aynı tipte elemanlardan oluşup oluşmadığı önemlidir. Dizi oluştururken, bu diziye bir isim koymamız ve dizinin içerisindeki elemanları iyi ayarlamamız gerekmektedir. Arrayler […]